Projecte fotogràfic del pocés de fumar un cigarro.