Palmeres 3D

Fotogravat estampat amb blanc i negre, vermell i/o blau.
Mida: